Milli istihbarat uydusu GÖKTÜRK 1 göreve hazırlanıyor

GÖKTÜRK 1 'in faaliyete geçmesi için son hazırlıklar yapılıyor.

TUSAŞ GÖKTÜRK 1

7 Mayıs 2015 tarihinde Fransa’dan uçakla TAI tesislerine gelen ve 2016 yılı sonunda uzaya fırlatılması hedeflenen Milli keşif ve askeri istihbarat uydusu GÖKTÜRK 1’in faaliyete geçmesi için son hazırlıklar yapılıyor.

GÖKTÜRK 1, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sistemidir. Bu amaçlara ek olarak proje ile TUSAŞ’da 5 tona kadar tüm uyduların entegrasyon ve testlerinin yurtiçinde gerçekleştirilebileceği uluslararası standartlarda bir uydu montaj, entegrasyon ve test merkezi kurulmuştur.

GÖKTÜRK 1 projesine ait sözleşme, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TELESPAZIO arasında 13 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış ve 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TELESPAZIO ana yükleniciliğinde yürütülen projede TUSAŞ, TELESPAZIO’ya karşı sorumlu olduğu iş paketlerine doğrudan katılım sağlamaktadır. Doğrudan katılım dışında, GÖKTÜRK 1 Uydusunun bazı bileşenleri de TUSAŞ tarafından üretilmektedir.

GÖKTÜRK 1 projesi kapsamında uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmenin yanı sıra Ülkemizin gelecekteki gözlem ve haberleşme uydularının yurtiçinde üretilmesine yönelik kritik bir altyapı olan Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezine sahip olması projenin stratejik hedefe haiz kazanımları arasında tanımlanabilir.

https://www.tai.com.tr

Yüzde 100 yerli bizim kızılelmamızdır! yuzde100yerli.com, milli projelere, yerli ürünlere, markalara ve girişimlere ait haberler, videolar, incelemer! Yerli malı, yüzde yüz yerli, %100 yerli.