Yerli teknoloji üreten firmalara kamu ihalelerinde kolaylık geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi kamu ihalelerinde kolaylık sağlayacak.

yuzde100yerli.com kapak resmi

Yenilikçi girişimciler artık daha rahat edecek. Çünkü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi kamu ihalelerinde yaşanan büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor.

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenecek ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ verilmeye başlandı.

http://www.sanayi.gov.tr

Yüzde 100 yerli bizim kızılelmamızdır! yuzde100yerli.com, milli projelere, yerli ürünlere, markalara ve girişimlere ait haberler, videolar, incelemer! Yerli malı, yüzde yüz yerli, %100 yerli.