Kritik Öneme Sahip 6 Proje İçin Geliştirilme Kararı Alındı

SSB 7. AR-GE Paneli toplantısında 4 projenin başlatılmasına ve 2 alanda Geniş Alan Çağrısı'na (SAGA) çıkılmasına karar verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Logo

SSB 7. AR-GE Paneli toplantısında 4 projenin başlatılmasına ve 2 alanda Geniş Alan Çağrısı’na (SAGA) çıkılmasına karar verildi.

Savunma sanayii alanında AR-GE projelerinin başlatılma kararlarının alındığı AR-GE Panellerinin yedincisi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) gerçekleştirildi. AR-GE Panellerinde SSB’nin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, TÜBİTAK’tan temsilciler ile projelerle ilgili akademisyenler üye olarak yer alıyor. SSB Ar-Ge Panellerinde, TSK’nin mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan kritik bileşenlerin veya geleceğe dönük yeni teknolojilerin geliştirilmesi için proje başlatma kararları alınıyor.

SSB 7. AR-GE Paneli Toplantısı Sonucu Başlatma Kararı Alınan AR-GE Projeleri ve SAGA Çağrıları

Çok Çekirdekli Mikroişlemci Geliştirme Projesi

Projeyle çok çekirdekli bir mikroişlemcinin tasarımı, doğrulaması, işletim sistemi destek paketlerinin geliştirilmesi ve geliştirilen tüm bileşenlerin entegre bir şekilde gösteriminin yapılması hedefleniyor. Geliştirilecek işlemci öncelikle askeri silah sitemlerinde olmak üzere çeşitli sistem ve platformların görev bilgisayarlarında kullanılması sağlanacak.

Havacılık Motor Malzemeleri Geliştirme Programı Faz-2 Projesi

Projeyle gaz türbinli motorların bileşenlerinin imalatında kullanılan ve yüksek sıcaklık ile yüksek basınç altında çalışma gereksinimlerini karşılayan 3 farklı süperalaşım geliştirilerek doğrulanacak. Bu sayede, yurtiçi geliştirme çalışmaları devam eden başta Turboşaft Motor olmak üzere gaz türbinli havacılık motorlarının ihtiyacı olan söz konusu kritik malzemelere yönelik yurtdışı bağımlılık ortadan kaldırılacak.

Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme Eklemeli İmalat Teknolojisi (DED) İle Fonksiyonel Geçişli Malzeme (FGM) Proseslerinin Geliştirilmesi Projesi

Proje kapsamında yönlendirilmiş enerji biriktirme yöntemi ile eklemeli imalat prosesi için toz püskürtme  ve lazer besleme ünitelerinden oluşan robotik sistem geliştirilecek. Bu sistem ile prototip olarak geçişli malzeme yapısından oluşan, Roket ve Füze projelerinde kullanılan sıvı yakıtlı roket motoru lüle uzantısı üretilecek.

Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemleri (YESS) İçin PEM Yakıt Pili Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi:

Projeyle taktik tekerlekli bir araç üzerine yerleştirilmiş, “Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi”nin görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini sağlayacak PEM Yakıt Hücresi tabanlı güç kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede, “Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin” hedef vuruş performansını etkileyen gürültü ve titreşim yükleri azaltılmış, yerinin tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde termal ve akustik izi azaltılmış, klasik güç kaynaklarından hacim ve ağırlık yönünden avantajlı bir güç kaynağı elde edilecek. 

Sürü Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Geniş Alan (SAGA) Çağrısı

Bu çağrı kapsamında insansız hava, kara ve deniz araçlarından oluşan homojen veya heterojen yapıdaki sürü sistemleri için esnek, planlama gerektirmeyen, düşük gecikmeli, yüksek bant genişliğine sahip, haberleşme güvenliğini sağlayan dalga şekillerinin, görev planlama yazılımlarının ve haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. SAGA çağrısı ile başlatılacak projeler sayesinde İnsansız Kara, Deniz ve Hava araçlarından oluşan Sürü Sistemlerine yeni haberleşme yetenekleri kazandırılacak.

Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Geniş Alan (SAGA) Çağrısı

Bu çağrı kapsamında otonomi seviyesinin artırılması ile operatörün her bir sürü bireyinin davranışını ayrı ayrı kontrol etmeden, sürünün bir bütün olarak kontrol edilmesi amaçlanıyor. SAGA çağrısı ile başlatılacak projeler sayesinde İnsansız Kara, Deniz ve Hava araçlarından oluşan Sürü Sistemlerine yüksek otonomi seviyesinde ortak görevleri icra etme fonksiyonu kazandırılacak.

https://www.ssb.gov.tr

Yüzde 100 yerli bizim kızılelmamızdır! yuzde100yerli.com, milli projelere, yerli ürünlere, markalara ve girişimlere ait haberler, videolar, incelemer! Yerli malı, yüzde yüz yerli, %100 yerli.