YTÜ Savunma Sanayii Günleri 09

yuzde100yerli.com kapak resmi

2-3 MART 2009 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanlığı ve YTÜ Makine Teknolojileri Topluluğu işbirliğiyle Yıldız Yerleşkesi Oditoryumunda YTÜ SAVUNMA SANAYİİ GÜNLERİ 2009 (YTÜ SSG’09) adlı etkinlik düzenlenmektedir.

Bu kapsamda yerli savunma sanayimizin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun üniversite gençleri tarafından bir kez daha farkına varılması, yerli üretilen savunma teknolojilerinin gelişiminden haberdar olunması, ülke gençlerinin gelecekteki savunma sanayinin rotası hakkında bilgi edinmesi etkinliğin temel amacıdır. Bunun yanında, Ar-Ge yoğunluklu çalışmalarda bulunan firmaları tanıyan ve ülkemizde ileri teknolojiye sahip ürünlerin üretilebileceğini gören özgüven ve motivasyon kazanmış genç mühendislik öğrencileri etkinliğin temel hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Etkinlikte, Türk Savunma Sanayii sektöründe görev alan öncü firmaların yanı sıra sektörde çalışmalarını sürdüren kurum ve kuruluşlarımız da yer alacaktır. Bu kapsamda Savunma sanayinin dünü, bugünü ve yarınını ve ülkemiz için teknoloji ve ekonomi anlamında katkılarını ele alacağız.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye www.ytussg.org internet adresinden ulaşabilirsiniz

2-3 MART 2009
YTÜ BEŞİKTAŞ YERLEŞKESİ ODİTORYUM VE SERGİ SALONU
SAAT: 13:00 – 17:30

YTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YTÜ MAKİNA TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU

Yüzde 100 yerli bizim kızılelmamızdır! yuzde100yerli.com, milli projelere, yerli ürünlere, markalara ve girişimlere ait haberler, videolar, incelemer! Yerli malı, yüzde yüz yerli, %100 yerli.