Türkiye ‘nin Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Teknoloji Yol Haritası Belirlendi

Türkiye 'nin İleri Teknoloji İhtiyaçları ve Yol Haritasının Belirlendiği Grafen ve İki Boyutlu Malzeme OTAĞ kapanış toplantısı yapıldı.

internet connection school technology
Photo by Tara Winstead on Pexels.com

Savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacı ile geleceğin teknolojilerinin araştırlarak yol haritalarının belilrlendiği Grafen ve İki Boyutlu Malzeme OTAĞ kapanış toplantısı yapıldı.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, programda yaptığı konuşmada; “Özellikle savunma ve uzay sektörlerinde faydalı yüklerin artışı için sistemlerin hafifletilmesi oldukça kritiktir. Bununla birlikte, görünmezlik, balistik koruma ve enerji sistemlerinin verimliliği muharebe sahasında üstünlük sağlayan diğer kabiliyetlerdendir. Bu kabiliyetleri sağlamak için gerekli olan malzemelerin savunma sektörüne satışında yurt dışı kaynaklar tarafından ciddi kısıtlamalar getirildiği görülmektedir. İleri teknoloji ihtiyacı ve söz konusu kısıtlamalardan dolayı ülkemizin bu teknolojileri bir yol haritası özelinde ele alması elzemdir. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği projelerde grafen ve iki boyutlu malzemelerin önemli bir yer alacağı değerlendirilmektedir. Dünyada gelişen ve gelecek vadeden malzeme teknolojileri incelendiğinde, grafen ve iki boyutlu malzeme teknolojilerinin uygulamaya yönelik Ar-Ge çalışmalarının hızla arttığı da gözlemlenmektedir. Bizim de ülke olarak bu gelişen teknolojiyi dünya ile eşzamanlı olarak takip etmek için 54 üniversiteden 114 akademisyen, 19 firmadan 91 yetkin personel ve çeşitli araştırma merkezlerinden toplam 248 katılımcıyla Grafen ve İki Boyutlu Malzeme OTAĞ çalışması tamamlanmıştır. Burada dikkat çekmek istediğim bir husus da artık sadece günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan bir adım öteye gidip gelecekte fark yaratacağını düşündüğümüz alanlara da odaklanmaya başladığımızdır.” dedi

Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Çalışmaları

Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacı ile geleceğin teknolojilerine yatırım yapılması; mevcut platform ve sistemlerdeki teknoloji alanlarındaki yurt dışı bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefi kapsamında konusunda uzman akademisyenler, firmalar, araştırma kurumları, emniyet ve güvenlik güçleri ile SSB temsilcilerinden oluşan Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) mekanizması, SSB öncülüğünde yürütülmektedir.

OTAĞ çalışmaları kapsamında, ortak akıl ile önceliklendirilen teknoloji konularının yer aldığı Teknoloji Yol Haritalarının çıktıları her yıl ihtiyaç doğrultusunda çeşitli dönemlerde toplanan Ar-Ge Paneline sunularak hayata geçirilmektedir. Ayrıca, OTAĞ çalışması sonucunda ortaya çıkan yol haritaları SSB internet sitesinde yayımlanmakta ve kitapçık haline getirilerek ilgili paydaşlarla paylaşılmakta, böylelikle bütün kurum/kuruluşların ilgili teknoloji alanında yapacağı çalışmalarda yararlanabileceği bir başvuru kaynağı/kılavuz oluşturulmaktadır.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen OTAĞ çalışmaları;

Çalışmaları yürütülen OTAĞ faaliyetlerinden Grafen ve İki Boyutlu Malzeme OTAĞ kapanış toplantısı 24 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

OTAĞ faaliyetleri; “Elektronik/Optoelektronik”, “Kompozitler, Koruyucu Kaplamalar ve Boyalar” ve “Enerji” odak çalışma grupları vasıtasıyla ele alınmıştır. Mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan teknoloji konuları, yol haritası vasıtasıyla belirlenerek OTAĞ çalışması tamamlanmış, sonuçları kapanış toplantısıyla duyurulmuştur.

https://www.ssb.gov.tr

Yüzde 100 yerli bizim kızılelmamızdır! yuzde100yerli.com, milli projelere, yerli ürünlere, markalara ve girişimlere ait haberler, videolar, incelemer! Yerli malı, yüzde yüz yerli, %100 yerli.